Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Babos Ágnes
  Badó Zoltán
  Dömény Lajos
  Hanák János
  Szelky Ottó

  Ágoston László

  filozófus, gépészmérnök

  Ritscher László


  Született: 1923. május 24. Németpalkonya, Baranya vármegye
  Meghalt: 1987. július 15. Budapest
  Temetés: 1987. július 30. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr, hamvasztás

  Család

  Sz: Ritscher Henrik vasúti kalauz, Fein Jolán. Szülei (†1944) a holokauszt áldozatai. Testvére: Ágoston György (1920–2012) pedagógus, tudománydoktor. F: Frank Éva (= Ágoston Éva), gazdasági újságíró, a Népszabadság munkatársa, majd az Országos Piackutató Intézet közgazdásza. Fia: Ágoston László (1951–) és Ágoston Péter (1953–).

  Iskola

  A BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1949), MDP Pártfőiskolát végzett (1951), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (Moszkva, 1962; honosítva: Bp., 1962).

  Életút

  Az ELTE Filozófiai Tanszéke egy. adjunktusa (1951–1952), a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) egy. docense (1952–1954). Az ELTE Lenin Intézet egy. docense (1954-1956), a BME Marxizmus-Leninizmus Tanszék egy. adjunktusa (1957–1959), egy. docense (1959–1965), a Filozófia Tanszék egy. tanára (1965. aug. 1.–1979. jún. 30.) és a Tanszék vezetője (1972–1979). Az MSZMP Budapesti Bizottsága Marxizmus-Leninizmus Esti Egyeteme (MLEE) Filozófia Tanszéke tanszékvezető tanára (1962-től). Az MSZMP KB Politikai Főiskolája előadó tanára.

  A tudományos-technikai fejlődés és a marxista filozófia kapcsolatával, a technikai forradalom és az ún. fejlett szocializmus összefüggéseivel foglalkozott. Úgy vélte, hogy a 20. század tudományos-technikai forradalma elsősorban a szocializmus volt, ezen összefüggés felismerésével vizsgálta tovább a szocialista fejlődés távlatait, a technika és a társadalmi haladást modellezve. A BME-n a marxista filozófiaoktatás egyik megszervezője, számos MLEE-tankönyv szerzője és szerkesztője.

  Elismertség

  Az MTA–TMB Filozófiai és Szociológiai Bizottsága tagja. A Művelődési Minisztérium (MM) Filozófia Szakbizottsága (1957–1966), majd az MM Filozófia Oktatása Bizottsága tagja (1966-tól).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst, 1965).

  Főbb művei

  F. m.: Történelmi materializmus. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
  A történelmi materializmus tárgya és módszere. (Bp., 1958)
  A technika fogalmáról, annak marxista és polgári értelmezéséről. (Tájékoztató, 1964)
  Kommunizmus vagy „egységes ipari társadalom.” – A szocializmus korunk tudományos-technikai forradalma és a mai szocialista ember. Többekkel. (Társadalmi Szemle, 1964)
  Zum wissenschaftlichen Begriff der Technik und über die Diskussionen bezüglich seiner Definition. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1964)
  Az ember és a technika. A technicizmus kritikája. Monográfia. (Korunk világnézeti kérdései. Bp., 1965)
  Über das Wesen der Technik. (Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1965)
  Mi is tulajdonképpen a technika? (A Magyar Rádió és Televízió Évkönyve, 1967)
  A marxista-leninista filozófia alapjai. I–III. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1968)
  A tudományos-technikai forradalom és néhány filozófiai problémája. (Filozófiai Közlemények, 1972)
  Az ember–technika–természet reláció történeti alakulása és a tudományos technikai forradalom. (Magyar Filozófiai Szemle, 1973)
  Távlataink. (Bp., 1973)
  Korunk és a tudományos-technikai forradalom. (A mi világunk 37. Bp., 1977)
  A fejlett szocialista társadalom termelőerőiről. (A fejlett szocializmus építése. Propagandisták elméleti tanácskozása. Balatonaliga, 1978. Bp., 1978)
  A szocializmus specifikus termelőerői. (Társadalomtudományi Közlemények, 1982)
  A technika és a társadalom. Monográfia. (Az Országos Pedagógiai Intézet kiadványa. Bp., 1983)
  A technika és a társadalom viszonyáról. (A technikai nevelésért. Szerk. Balogh József. Bp., 1983)
  A tudományos-műszaki haladás néhány ideológiai kérdéséről. (Műszaki fejlesztés – társadalmi haladás. Országos elméleti tanácskozás. I–II. köt. Szerk. Kiss Sándor, Milei Lajos. Bp., 1987)
  szerk.: Szemelvények a történelmi materializmus mai kérdése köréből. Összeáll. (Az MSZMP Budapesti Bizottsága kiadványa. Bp., 1965)
  Szemelvény a történelmi materializmus tanulmányozásához. MLEE szöveggyűjtemény. Összeáll. (Bp., 1966)
  Történelmi materializmus. Szemelvénygyűjtemény a filozófia szakosító tanfolyam hallgatói részére. I–II. köt. Összeáll. (Bp., 1969–1970)
  A tudományos-technikai fejlődés hatásai a Magyar Vagon- és Gépgyárban. Összeáll. Kerekes Györgynével. (Bp., 1975)
  Az emberi jogok hazánkban. Összeáll. (Bp., 1978)
  A fejlett szocialista társadalom. Magyar–bolgár tanulmányok. Szerk. Cvetev Sztojannal. (Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete kiadványa. Bp., 1980)
  A tudományos-technikai haladás társadalmi-gazdasági összefüggései. Propagandisták elméleti tanácskozása. Szolnok, 1980. Szerk. (Bp., 1981).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1987. júl. 25.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (25), agrokémikus (11), állatorvos (74), állattenyésztő (17), antropológus (13), atléta (20), bakteriológus (16), bányamérnök (39), belgyógyász (84), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (41), biológus (197), birkózó (10), bíró (17), bőrgyógyász (18), botanikus (62), ciszterci szerzetes (17), csillagász (17), diplomata (41), edző (90), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), endokrinológus (10), énekes (14), entomológus (27), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (34), erdőmérnök (48), esztéta (34), etnográfus (79), evangélikus lelkész (13), farmakológus (21), feltaláló (31), festő (124), festőművész (121), filmrendező (16), filológus (59), filozófus (80), fizikus (116), fiziológus (15), fogorvos (21), földbirtokos (12), földmérő mérnök (20), folklorista (36), forgatókönyvíró (10), fül-orr-gégész (26), gazdasági mérnök (110), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (39), genetikus (14), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (166), grafikus (73), gyermekgyógyász (38), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (43), hadtörténész (15), helytörténész (15), hematológus (10), hidrológus (13), honvéd ezredes (11), honvéd tábornok (72), honvédtiszt (25), ifjúsági író (12), immunológus (13), informatikus (12), iparművész (20), író (1007), irodalomtörténész (285), jezsuita szerzetes (11), jogász (334), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (185), kertész (34), kertészmérnök (22), klasszika-filológus (43), kohómérnök (24), költő (189), könyvtáros (72), közgazdász (190), kritikus (61), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (37), levéltáros (91), matematikus (99), mérnök (719), meteorológus (14), mezőgazda (131), mezőgazdasági mérnök (109), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24),


  © Névpont, 2024. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu