Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Babics Kálmán, czoborczi
  Belia György
  Danielik János
  Kreybig Lajos, rittersfeldi és madari
  Tüdős Klára

  Hanák János

  biológus, zoológus, piarista szerzetes, római katolikus pap


  Született: 1812. június 25. Kiskér, Abaúj vármegye
  Meghalt: 1849. szeptember 2. Kricsova, Krassó vármegye

  Család

  Sz: Hanák János csizmadia mester, Lengyel Erzsébet. Apja szőlőműves és gyümölcstermesztő volt, természetszeretetét tőle örökölte.

  Iskola

  Családja 1820-ban Boldogkőújfaluba költözött, elemi iskoláit ott kezdte, majd Tállyán, Sátoraljaújhelyen és Kisszebenben tanult. Belépett a piarista rendbe (1832. szept. 25.), első újoncévét Privigyén töltötte (1832–1833), Breznóbányán tanult (1833–1836), Vácon bölcseletet (1836–1837), Nyitrán (1838–1839) és Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teológiát hallgatott (1838–1840), pappá szentelték (1840. júl. 26.). Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).

  Életút

  A máramarosszigeti (1841–1845), a váci (1845–1846) és a pesti piarista gimnázium r. tanára (1846–1848). A pesti tudományegyetem könyvtárának segédőre (1848. jún.–1849), a budai piarista gimnázium r. tanára (1848. aug.–1849), egyúttal Teleki Blanka leánynevelő intézetének tanára (1848–1849). A forradalom és szabadságharc idején támogatta a r. k. egyházon belül jelentkező reformtörekvéseket: több röpiratot adott ki az egyház liberális átalakítása érdekében (1848. márc.). Beállt Perczel Mór seregébe, s mint önkéntes részt vett a Jellasics és a Windisch-Grätz császári csapatai elleni harcokban (1848 ősze–dec.). A vesztes móri csata (1848. dec. 30.) után visszatért Pestre, majd a bevonuló osztrák csapatok kitiltották a fővárosból (élelmezési tisztként távozott). Pest-Buda visszafoglalását követően a pesti tudományegyetemen a természettörténet ny. r. tanára (1849. máj.–aug.). A forradalom leverése után álnéven bujdosott, Kricsován, Orbók Ernő családjánál nevelői állást vállalt; majd nem sokkal később, valószínűleg kolerában meghalt.

  A magyarországi zoológia egyik első jelentős képviselője, a magyar nyelvű természettudományi irodalom úttörője. Rendszeresen járta a máramarosi havasokat, ahonnan igen nagy mennyiségű állatfajt (főleg lepkéket és bogarakat) és növényeket gyűjtött. Zoológiai munkásságában Georges Cuvier rendszerét követte (= aki Linné növénytani rendszerét kiterjesztette az állatokra és az őslényekre). Fő művében elsőként írta meg a magyarországi állattan történetét. Feljegyzések szerint az első pedagógus volt, aki természettudományos óráinak egy részét a szabadban tartotta: tanítványait gyakran vitte az Iza partjára, ill. pesti és budai tanársága idején sűrűn kijártak növendékeivel a budai hegyekbe, leggyakrabban a Zugligetbe. Erőteljesen szorgalmazta a természettudományos hazai szaknyelv kialakítását, őslénytani és állattani elnevezések százait alkotta meg, jóllehet szakkifejezéseinek döntő többsége nem honosodott meg, tankönyvei több mint húsz éven át uralták a magyarországi természetrajz-oktatást. Bujdosása idején Hanga János és dr. Bácsi János álnevet használt, néhány műve Szerencspataki János néven jelent meg. Máramaros vármegye természeti leírásával foglalkozó munkája, A Magyar állatnevek és állattani műszók gyűjteménye valamint még néhány kisebb dolgozata kéziratban maradt.

  Elismertség

  A stettini (= szczeczini) rovartani egylet (l.: 1847) és a regensburgi füvésztársaság tagja (l.: 1848).

  Szerkesztés

  Írásai – többek között – a Hasznos Mulatságokban (1839), az Athenaeumban (1843), a Természetbarátban (1846), a Társalkodóban (1846–1848), az Akadémiai Értesítőben (1847–1848) és a Közlönyben jelentek meg (1848).

  Főbb művei

  F. m.: Br. Praun Zsigmond rövid életrajza. Németből fordítá. (Hasznos Mulatságok, 1839)
  Peregriny Elek Természettörténetének bírálata. (Athenaeum, 1843)
  A természetrajz elemei. Az ifjúság számára. 114 fametszvénnyel. Aranyozott és vaknyomással díszített egészbőr-kötésben. (Pest, 1845; 2. jav. és bőv. kiad. 1846; 3. jav. és bőv. kiad. 1851; 4. kiad. 1852; 5. jav. és bőv. kiad. 1854; 6. jav. és bőv. kiad. 1858; 7. jav. és bőv. kiad. 1861; 10. kiad. 1870; 11. kiad. 1872)
  A magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa–Eperjesen tartott VII. nagygyűlésének leírása. (Társalkodó, 1846)
  Természetrajz, vagyis az állat-, növény- és ásványországnak természethű rajzokkal ellátott rendszeres leírása magán és nyilvános oktatásra. (Pest, 1846–1848)
  Gyászbeszéd Csécsi Nagy Imre l. tag felett. (Akadémiai Értesítő, 1847)
  Az állattan története és irodalma hazánkban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1847. máj. 3.; megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1847)
  Az állattani műszók és állatnevek magyarításáról. (Társalkodó, 1848)
  Rövid természetisme, vagyis bevezetés a természettudományokba. (Pest, 1848)
  Szózat az egyházi reform ügyében. Szerencspataki János néven. (Pest, 1848)
  Az állattan története és irodalma Magyarországon. Kiadta Pólya József. Arczképével. A kőnyomatos arczkép Barabás Miklós rajza alapján készült. (Pest, 1849)
  Az emlősök és madarak képes természetrajza, vagyis azoknak természethű képekkel ellátott rendszeres leírása. A Természetrajz 2. kiadása. Színezett rézmeszetekkel. Aranyozott egészvászon-kötésben. (Pest, 1853)
  A természetrajz elemei. Az ifjúság számára. A 2. jav. és bőv. kiadás hasonmás kiadása. Az előszót Szász-Fejér János írta. (Oktatástörténeti kuriózumok – nyomtatott örökségünk. Sepsiszentgyörgy, 2006).

  Irodalom

  Irod.: Lugossy József: Emlékbeszéd H. J. l. tag felett. (Akadémiai Értesítő, 1850)
  Ferenczy Jakab–Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1856)
  Karl János: Herbarium Hanakium. (Botanikai Közlemények, 1922)
  A biológia magyar úttörői. Arcképével. (Bp., 1925)
  Allodiatoris Irma: H. J. (Búvár, 1961)
  H. J. (Élővilág, 1962)
  Catalogus Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum. 1666–1997. Léhl István adatgyűjtését sajtó alá rend- és kieg. Koltai András. (Bp., 1998)
  Barina Zoltán: János Hanák and His Herbarium. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 2005).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (25), agrokémikus (11), állatorvos (74), állattenyésztő (17), antropológus (13), atléta (20), bakteriológus (16), bányamérnök (39), belgyógyász (84), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (41), biológus (197), bíró (17), bőrgyógyász (18), botanikus (62), ciszterci szerzetes (17), csillagász (17), diplomata (41), edző (89), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), endokrinológus (10), énekes (14), entomológus (27), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (34), erdőmérnök (48), esztéta (34), etnográfus (79), evangélikus lelkész (13), farmakológus (21), feltaláló (31), festő (124), festőművész (121), filmrendező (16), filológus (59), filozófus (80), fizikus (116), fiziológus (15), fogorvos (21), földbirtokos (12), földmérő mérnök (20), folklorista (36), forgatókönyvíró (10), fül-orr-gégész (26), gazdasági mérnök (109), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (39), genetikus (13), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (166), grafikus (73), gyermekgyógyász (38), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (43), hadtörténész (15), helytörténész (15), hematológus (10), hidrológus (13), honvéd ezredes (11), honvéd tábornok (72), honvédtiszt (25), ifjúsági író (12), immunológus (13), informatikus (12), iparművész (20), író (1007), irodalomtörténész (285), jezsuita szerzetes (11), jogász (333), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (185), kertész (34), kertészmérnök (22), klasszika-filológus (43), kohómérnök (24), költő (189), könyvtáros (72), közgazdász (190), kritikus (61), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (37), levéltáros (91), matematikus (99), mérnök (718), meteorológus (14), mezőgazda (130), mezőgazdasági mérnök (108), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (228),


  © Névpont, 2024. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu