Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Danielik János
  Danielik József
  Ertl Róbert
  Peidl Gyula
  Tüdős Klára

  Haar Alfréd

  matematikus


  Született: 1885. október 11. Budapest
  Meghalt: 1933. március 16. Szeged
  Temetés: 1933. március 20. Budapest
  Temetési hely: Kozma utcai izraelita temető

  Család

  Vallásos zsidó családból származott. Dédszülei: Fuchs Ábrahám, Abeles Wolf. Nagyszülei: Haar Simon, Weisz Fanni; Fuchs Fülöp, Abeles Emma. Sz: Haar Ignác (1854–1951) földbirtokos, bornagykereskedő, Fuchs Emma (1860–). Testvére: Haar Erzsébet. Nőtlen, gyermektelen. 

  Iskola

  A budapesti fasori gimnáziumban éretts., matematika tanára Rátz László volt (1903); végzős gimnazista korában már a Középiskolai Matematikai Lapok munkatársa (1902–1903). A József Műegyetem Vegyészmérnöki Osztályán (1903–1904), a budapesti tudományegyetemen kémia szakon tanult (1904–1905), a göttingeni tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1907), a matematika és a matematikai asztronómia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (Göttingen: 1909; honosítva: Budapest, 1910). Budapesten Kürschák József (1864–1933), Göttingenben David Hilbert (1862–1943) tanítványa. Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.). 

  Életút

  A Zürichi Műszaki Egyetem h. tanára (1909–1912). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Matematika–Fizika Tanszékén a matematikai asztronómia ny. rk. (1912–1917), ny. r. tanára (1917–1920), az egyetem átszervezése után a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Matematika Tanszék tanszékvezető ny. r. tanára (1921–1933); közben a Matematikai és Természettudományi Kar dékánja (1922–1923), dékánhelyettese (1923–1924). A Göttingeni (1914-től), a Hamburgi Egyetem vendégprofesszora (1929-től).   Ortogonális függvénysorok, szinguláris integrálok, parciális differenciálegyenletek vizsgálatával foglalkozott. Nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el a többváltozós variációproblémák elméletének kutatása terén. Az ún. invariáns csoportmértékek létezésének bizonyításával (Haar-mérték és Haar-integrál) a modern matematikai kutatások egyik alapkövét rakta le. A Hamburgi Egyetemen vendégtanárként ismertette a variációszámításban elért eredményeit (1929-ben). Riesz Frigyessel (1880–1956) a világhírű szegedi matematikai iskola, a „magyar Göttingen” alapító tagja. 

  Emlékezet

  Budapesten (Terézváros, VI. kerület Andrássy út 32.–Nagymező utca 15. [Haggenmacher-palota]), majd Szegeden élt (Horváth Mihály utca 6.) és tevékenykedett, Szegeden hunyt el; az egyetem központi épülete előcsarnokában ravatalozták fel, ahol Riesz Frigyes búcsúztatta (1933. márc. 19-én). A budapesti Kozma utcai Izraelita Temetőben nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben).

   

  Riesz Frigyessel közös vörös mészkő emléktáblája Szegeden, a Dóm téren látható (Borsos Miklós alkotása, felavatták: 1970. szept. 26-án). Róla nevezték el a Szegedi Tudományegyetemen a Haar Alfréd-termet. Születésének 100. évfordulóján emlékülést rendeztek tiszteletére (Budapesten, 1985. aug. 11–17-én). Halála után Móra Ferenc írt róla megemlékezést (1933-ban); összegyűjtött műveit Szőkefalvi-Nagy Béla adta ki (1959-ben). 

  Elismertség

  A Mathematikai és Physikai Társaság tagja (1910-től), választmányi tagja (1931–1933). A Stella csillagászati egyesület elnöki tanácsának tagja (1921-től). A Deutsche Mathematiker Vereinigung (1910-től) és a palermói Circolo Matematico r. tagja (1912-től). 

  Szerkesztés

  Az Acta Scientiarum Mathematicarum alapító szerkesztője (Riesz Frigyessel, 1922–1933). 

  Főbb művei

  F. m.: Über orthogonale Funktionensysteme. Egy. doktori értek. is. (Göttingen, 1909)
  Egyszerűen rendezett halmazokról. Kőnig Dénessel. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1909)
  Zur Theorie der Spannungszustände in plastischen und sandartigen Medien. Kármán Tódorral. (Göttinger Nachrichten, 1909)
  Zur Theorie der orthogonalen Funktionensysteme. 1–2. (Mathematische Annalen, 1910–1911)
  Egy orthogonális függvényrendszerről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1914)
  A kettős integrálok variációjáról. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1917)
  Die Minkowskische Geometrie und die Annäherung an stetige Funktionen. (Mathematische Annalen, 1918)
  A lineáris egyenlőtlenségekről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1918)
  Bolyai János geometriájának jelentősége az egyetemes tudományban. (Szeged, 1921)
  Über eine Verallgemeinerung des Du Bois–Reymond’schen Lemmas. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1922)
  Über die Konvergenz von Funktionenfolgen. (Acta Mathematica Szegediensis, 1923)
  Über asymptotische Entwicklungen von Funktionen. (Mathematische Annalen, 1926)
  Über reguläre Variationsprobleme. (Acta Mathematica Szegediensis, 1927)
  Sur l’unicité des solutions des équations aux dérivées partielles. (Paris, 1928)
  Über einige Eigenschaften der orthogonalen Funktionensysteme. (Mathematische Zeitschrift, 1929)
  Über unendliche kommutative Gruppen. (Mathematische Zeitschrift, 1932)
  A folytonos csoportok elméletéről. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1932. ápr. 18.; megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1933)
  Számelmélet. (Bp., 1934)
  H. A. összegyűjtött munkái. Gesammelte Arbeiten. Részben német nyelven. Sajtó alá rend. Szőkefalvi-Nagy Béla. (Bp., 1959). 

  Irodalom

  Irod.: Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. (Bp., 1929)
  Halálhír. (Budapesti Hírlap, 1933. márc. 17.)
  Rados Gusztáv: H. A. (Akadémiai Értesítő, 1933)
  H. A. (Acta Mathematica Szegediensis, 1933)
  Móra Ferenc: Frédi. (M. F.: Szegedi tulipános láda. Bp., 1964)
  Szőkefalvi-Nagy Béla: H. A. (Magyar Tudomány, 1985)
  Vértesi Péter: Matematikánk egyik legnagyobb alakja: H. A. (Természet Világa, 1985)
  Szénásy Barna: H. A. (Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1985)
  Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Ferenc és Nagy Dénes. (Bp., 1986)
  Alfred Haar Memorial Conference. Szerk. Szabados József és Tandori Károly. (Amsterdam–Oxford–New York–Bp., 1987)
  Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. (Szeged, 1992)
  Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. (6. kiad. Bp., 1993)
  Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. I. köt. (Szeged, 1996)
  125 éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Emlékkönyv. I–II. köt. Összeáll. Gazda István. (Piliscsaba, 1997)
  Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
  125 éves a kolozsvári egyetem. Szerk. Cseke Péter és Hauer Melinda. (Kolozsvár, 1998)
  Csákány Béla: Móra matematikusai. (Szegedi Műhely, 2000)
  Zsidó síremlékek Budapesten. Szerk. Haraszti György. (Bp., 2004)
  Tóth Tamás: A budapesti Rákoskeresztúri Izraelita Temetőben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2007)
  Varga Antal: 75 éve halt meg H. A. (Polygon, 2008)
  Czeizel Endre: Matematikusok – gének – rejtélyek. A magyar matematikusgéniuszok elemzése. Tusnády Gábor: A vizsgált elméleti matematikusok teljesítményének rövid értelmezése. (Bp., 2011)
  Diszkrimináció emancipáció – asszimiláció diszkrimináció. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára. 1848–1944. I. Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok. Szerk. Kovács I. Gábor. (Bp., 2012). 

  Megjegyzések

  Az interneten elérhető Haar Ignác 1899. aug. 21-én kelt és 1900. febr.-ban kihirdetett végrendelete: http://archives.hungaricana.hu/en/lear/764152/?query=DB%3D(VEGRENDELETEK)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (25), agrokémikus (11), állatorvos (74), állattenyésztő (17), antropológus (13), atléta (20), bakteriológus (16), bányamérnök (39), belgyógyász (84), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (41), biológus (198), bíró (17), bőrgyógyász (18), botanikus (62), ciszterci szerzetes (17), csillagász (17), diplomata (41), edző (89), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), endokrinológus (10), énekes (14), entomológus (27), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (34), erdőmérnök (48), esztéta (34), etnográfus (79), evangélikus lelkész (13), farmakológus (21), feltaláló (30), festő (124), festőművész (121), filmrendező (16), filológus (59), filozófus (79), fizikus (116), fiziológus (15), fogorvos (21), földbirtokos (12), földmérő mérnök (20), folklorista (36), forgatókönyvíró (10), fül-orr-gégész (26), gazdasági mérnök (109), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (39), genetikus (13), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (166), grafikus (73), gyermekgyógyász (38), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (43), hadtörténész (15), helytörténész (15), hematológus (10), hidrológus (13), honvéd ezredes (11), honvéd tábornok (72), honvédtiszt (25), ifjúsági író (12), immunológus (13), informatikus (12), iparművész (20), író (1007), irodalomtörténész (285), jezsuita szerzetes (11), jogász (333), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (185), kertész (34), kertészmérnök (22), klasszika-filológus (43), kohómérnök (24), költő (189), könyvtáros (72), közgazdász (190), kritikus (61), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (37), levéltáros (91), matematikus (99), mérnök (718), meteorológus (14), mezőgazda (130), mezőgazdasági mérnök (108), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (228),


  © Névpont, 2024. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu