Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Abonyi Andor
  Abonyi Lajos
  Macskásy Árpád
  Macskásy Hugó
  Márton Lajos, zsarolyáni

  Fallenbüchl Tivadar

  pedagógus

  Fallenbüchl Tódor Károly 


  Született: 1877. szeptember 24. Budapest
  Meghalt: 1949. október 18. Budapest

  Család

  Nagyszülei: Fallenbüchl György, Eggenberger Magdolna; Steffula János, Mayer Johanna Nepomukena.

   

  Szülei: Fallenbüchl János (1841–1912. nov. 8. Bp. Temetés: 1912. nov. 10. Óbuda) műszaki tisztviselő, a Dunagőzhajózási Társaság hajószerkesztője, Steffula Katalin (1844. okt. 25. Buda–1928. jan. 19. Bp.).

   

  Testvérei: Fallenbüchl Ferenc (1873. szept. 2. Bp.–1953. jan. 8. Bp.): történész, pedagógus, római katolikus pap, dr. Forgács János (= 1899-ig Fallenbüchl János, 1882. febr. 9. Bp.–1957. júl. 14. Bp.) római katolikus pap, kegyesrendi középiskolai tanár, Forgács/Forgách Vilmos (= 1908-ig Fallenbüchl Vilmos, 1886. jan. 16. Bp.–1951. jún. 27. Bp.) csendőr ezredes, ill. Burger Gusztávné Fallenbüchl Sarolta (= Fallenbüchl Karolina, 1868. szept. 20. Óbuda–1935. febr. 4. Bp.).

   

  Felesége: Ambrus Gizella (= Ambrus Noémi Gizella Szidónia, 1888. máj. 17. Bp.–1982. márc. 26. Bp. Temetés: 1982. ápr. 6. Óbuda) irodalomtörténész, polgári iskolai tanár, Ambrus Zoltán, (1861. febr. 22. Debrecen, Hajdú vm.–1932. febr. 28. Bp. Temetés: 1932. márc. 2. Kerepesi út): író, kritikus, műfordító, a Nemzeti Színház igazgatója (1917–1922); az MTA tagja (l.: 1911).

   

  Gyermeke, fia: Fallenbüchl Zoltán (1924. júl. 19. Bp.–2006. jan. 12. Bp. Tem.: 2006. jan. 20. Óbuda): történész, az MTA doktora (1996).

  Iskola

  A budapesti polgári iskolai tanárképzőben polgári iskolai tanári okl. és a budapesti tudományegyetemen francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári okl. (1899), majd matematika–fizika–pedagógia szakon is végzett (1907).

  Életút

  A budapesti III. kerületi Kiskorona utcai községi polgári fiúiskola (1899–1900 és 1901–1923: megszakításokkal), egyúttal a budapesti VIII. kerületi Német utcai községi polgári fiúiskola mb. tanára (1900–1901) és a budapesti III. kerületi magyar kir. állami főgimnáziumban a francia nyelv tanára (1904–1906). Az I. világháborúban ún. gazdasági hadnagyként szolgált (1914–1918). A budapesti IV. kerületi (= belvárosi) Papnövelde utcai (= 1927-től Prohászka Ottokár utca) községi polgári leányiskola (1923–1937), a budapesti XIV. kerületi Aréna úti községi polgári leány- és nőipariskola igazgatója (1937–1939).  A két világháború közötti korszak egyik jelentős keresztényszocialista pedagógusaként általános nőnevelési kérdésekkel foglalkozott, a gyakorlati pályákra képesítő, magasabb fokú modern nőnevelő intézmény magyarországi megvalósítója. Javaslatára nyitották meg az általa irányított Papnövelde utcai polgári leányiskolában a hároméves (érettségizetteknek egyéves) háztartási továbbképző tanfolyamot, azaz a speciális nőoktatást a nyolc osztályosra tervezett polgári leányiskola koncepciójába illesztette be. Az újtípusú iskolában, amely a külföldi pedagógiai szakirodalom és több tanulmányút tapasztalatainak eredményes leszűrése után jött létre olyan tantervet valósított meg, ami az akkori Magyarországon egyedülálló volt. A minden iskolában oktatott általános hittan, magyar nyelv és irodalom, történelem mellett újdonságként könyvvitelt, háztartástant, fehérnemű- és felsőruhavarrást, üzemtant, szociológiát (!) és elsőként a magyar tanmenetek történetében élelmiszer-vegyészetet („tápanyagismeret” néven) tanított. A növendékek óvodai és kertészeti gyakorlatot is folytattak, továbbá lehetőségük volt a gyors- és gépírás mellett a francia, az angol és az olasz nyelv elsajátítására is. A jól működő iskolát nemsokára a köznyelv „menyasszonyképzőként” ismerte, mert növendékei a nehéz gazdasági körülmények között is könnyen mentek férjhez.

   

  Fallenbüchl Tivadar azonban nemcsak gyakorlati szakember volt, élete végéig nyomon követte szűkebb szakterülete irodalmát, az iskola többezer kötetes pedagógiai könyvtárát maga gyűjtötte össze. Különösen értékesek voltak az általa Budapesten és Bécsben szervezett nemzetközi pedagógustalálkozók, amelyek elsősorban a nőnevelés különböző kérdéseit járták körül. Számos munkás klubtermet és több női könyvtárat is szervezett, tankönyvírói tevékenysége is fontos.

  Elismertség

  A Keresztény Gazdasági és Szocialista Párt tagjaként (1928–1932) jelentős szerepet játszott az Egyházközségi Munkásszakosztályok (EMSZO) szervezésében.

   

  A Katolikus Ifjak Országos Egylete (KIOE) igazgató-választmányának tagja (1935–1939).

   

  A budapesti VIII. kerületi Krisztus Király egyházközség ügyvezető elnöke (1942–1947), tb. elnöke (1947–1949).

  Szerkesztés

  A budapesti székesfővárosi IV. kerületi Prohászka Ottokár utcai községi polgári leányiskola és a vele kapcsolatos háztartási továbbképző tanfolyam értesítője szerkesztője (1928–1937. Bp., 1929–1936).

  Főbb művei

  F. m.: Háztartási továbbképző tanfolyamunk keletkezése. (A Prohászka Ottokár utcai polgári leányiskola értesítője, 1930 és külön: Bp., 1930)
  Szenes Adolf: Számtan és méréstan. Sajtó alá rend. és átd. Pataky Ferenccel. (Bp., Franklin, 1931 és utánnyomások: 1932–1948)
  Csurgay Ernőné: A helyes táplálkozás. Elméleti és gyakorlati főzőkönyv. Az előszót írta F. T. (Bp., 1932).

  Irodalom

  Irod.: családi források: Ambrus Zoltán, a magyar földhitelintézet tisztviselője, az Ország–Világ belmunkatársa az erzsébetvárosi termplomban oltárhoz vezette Tormássy Gizella kisasszonyt. [A tanúk Benedek Elek országgyűlési képviselő és Tormássy Eörs, a menyasszony testvére voltak.] (Nemzet, 1887. júl. 26.)
  Elhunyt Ambrus Zoltánné [Tormássy Gizella]. (Pesti Hírlap, 1888. jún. 8.)
  Eltemették Ambrus Zoltánnét. (Pesti Hírlap, 1888. jún. 9.)
  Kiskorú Fallenbüchl János budapesti illetőségű váczi lakos vezetéknevének „Forgács”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1899. szept. 21.)
  Kiskorú Fallenbüchl Vilmos m. kir. csendőr hadapród tiszthelyettes, pancsovai lakos családi nevének „Forgács”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1908. jan. 24.)
  Gyergyai Albert: Ambrus Zoltán. [Köszöntése 70. születésnapján.]. (Nyugat, 1931. 5.)
  Ambrus Zoltán influenzában meghalt. (8 Órai Újság–Esti Kurir, 1932. márc. 1.)
  Ambrus Zoltán meghalt. (Aradi Közlöny–Az Est–Az Újság–Magyarország, 1932. márc. 1.)
  Ambrus Zoltán halála. (Magyar Hírlap, 1932. márc. 1.)
  Ambrus Zoltán. (Nemzeti Újság, 1932. márc. 1.)
  Meghalt Ambrus Zoltán. (Népszava, 1932. márc. 1.)
  Ambrus Zoltán gyászjelentése. (Az Est, 1932. márc. 3.)
  Ambrus Zoltán. – Pásztor Árpád: Ambrus Zoltánról. (Pesti Napló, 1932. márc. 1.)
  Eltemették Ambrus Zoltánt. (Magyar Hírlap–Pesti Napló, 1932. márc. 3.)
  Fallenbüchl Tivadar ny. polgári iskolai tanár elhunyt. (Magyar Nemzet, 1949. okt. 20.)
  Elhunyt dr. Fallenbüchl Ferenc pápai kamarás. (Új Ember, 1953. jan. 25.)
  dr. Forgács János piarista tanár életének 75. évében elhunyt. (Új Ember, 1957. júl. 28.).

   

   

  Irod.: lexikonok, adattárak: A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)
  Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
  Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
  Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. (Bp., 1942).

   

   

  neten:

   

   

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V4J6-2PZ (Steffula Katalin születési anyakönyve, 1844)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64S-T61 (Fallenbüchl Karolina születési anyakönyve, 1868)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64Q-7MJ (Fallenbüchl Ferenc születési anyakönyve, 1873)n

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X647-VBY (Fallenbüchl Tódor Károly születési anyakönyve, 1877)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64W-PHC (Fallenbüchl [Forgács] János születési anyakönyve, 1882)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64H-QZY (Fallenbüchl [Forgács] Vilmos születési anyakönyve, 1886)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306939 (Ambrus Zoltánné Tormássy Gizella gyászjelentése, 1888)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411077 (Fallenbüchl János gyászjelentése, 1912)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZD1-RJ3D (Fallenbüchl János halotti anyakönyve, 1912)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7SSZ-ZDZM (Ambrus Gizella és Fallenbüchel [!] Tivadar Károly házassági anyakönyve, 1923)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6CYL-SDYB (Fallenbüchl Jánosné Steffula Katalin halotti anyakönyve, 1928)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZCK-331G (Ambrus Zoltán halotti anyakönyve, 1932)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306937 és https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306938 (Ambrus Zoltán gyászjelentése, 1932)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:681G-R7XJ (Burger Gusztávné Fallenbüchl Sarolta halotti anyakönyve, 1935)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411078 (Fallenbüchl Tivadar gyászjelentése, 1949)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68KK-KR2K (Fallenbüchl Tódor Károly halotti anyakönyve, 1949)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66D7-9K45 (Fallenbüchl Ferenc halotti anyakönyve, 1953)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8QNS-L3W2 (Forgács [Fallenbüchl] János halotti anyakönyve, 1957)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411079 (Fallenbüchl Tivadarné Ambrus Gizella gyászjelentése, 1982)

   

   

  https://resolver.pim.hu/auth/PIM53302

  https://nntp.hu/person/person.php?personid=23168

  https://nevpont.hu/palyakep/fallenbuchl-tivadar-09b51

  http://www.nevpont.hu/view/13012

  http://regi-nevpont.bdnetwork.hu/view/13012

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2023

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (25), agrokémikus (11), állatorvos (74), állattenyésztő (17), antropológus (13), atléta (20), bakteriológus (16), bányamérnök (39), belgyógyász (84), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (41), biológus (198), bíró (16), bőrgyógyász (18), botanikus (62), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (41), edző (89), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), endokrinológus (10), énekes (14), entomológus (27), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (33), erdőmérnök (48), esztéta (34), etnográfus (79), evangélikus lelkész (13), farmakológus (21), feltaláló (30), festő (124), festőművész (121), filmrendező (16), filológus (59), filozófus (79), fizikus (116), fiziológus (15), fogorvos (21), földbirtokos (12), földmérő mérnök (20), folklorista (36), forgatókönyvíró (10), fül-orr-gégész (26), gazdasági mérnök (109), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (39), genetikus (13), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (166), grafikus (73), gyermekgyógyász (38), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (43), hadtörténész (15), helytörténész (15), hematológus (10), hidrológus (13), honvéd ezredes (11), honvéd tábornok (72), honvédtiszt (25), ifjúsági író (12), immunológus (13), informatikus (12), iparművész (20), író (1003), irodalomtörténész (284), jezsuita szerzetes (11), jogász (331), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (185), kertész (34), kertészmérnök (22), klasszika-filológus (43), kohómérnök (24), költő (188), könyvtáros (72), közgazdász (190), kritikus (60), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (37), levéltáros (91), matematikus (99), mérnök (716), meteorológus (14), mezőgazda (130), mezőgazdasági mérnök (108), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (228),


  © Névpont, 2023. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu