Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Danielik János
  Danielik József
  Ertl Róbert
  Peidl Gyula
  Tüdős Klára

  Baló József, nagybaczoni

  pedagógus


  Született: 1860. május 1. Nagybacon, Három szék
  Meghalt: 1916. november 28. Budapest
  Temetés: 1916. november 29. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Régi székely nemesi családból származott.

  Szülei: Baló József (1830–1891), Benkő Rozália.

   

  Testvérei: Baló Gyula (1855. nov. 4. Nagybacon–1924. nov. 29. Kaposvár, Somogy vm. Temetés: 1924. dec. 1. Kaposvár) a kaposvári állami főgimnázium r. tanára és Baló László (1856–1919. okt. 29. Nagyvárad, Bihar vm. Temetés: 1919. okt. 31. Nagyvárad-Olaszi, Református Temető) államvasúti felügyelő Kolozsvárott, ill. Bene Gyuláné Baló Vilma és Benkő Gyuláné Baló Irén.

   

  Felesége: szemerjai Demeter Irén (1871. márc. 25. Kolozsvár–1957. ápr. 8. Bp. Temetés: 1957. ápr. 13. Farkasrét), Demeter Károly (†1901. okt. 6. Kolozsvár. Temetés: 1901. okt. 8. Kolozsvár, Református Temető) ügyvéd, a Pejacsevich család erdélyi jószágigazgatója és kőszeghi és ilenczfalvi Horváth Anna leánya.

   

  Gyermeke, fia: Baló József (1895. nov. 10. Bp.–1979. okt. 9. Bp. Temetés: 1979. okt. 17. Farkasrét): orvos, patológus, akadémikus, Kossuth-díjas (1955) egyetemi tanár és Baló Zoltán (1899. jan. 15. Bp.); leánya: Mesterházy Jenőné Baló Judit (1894. júl. 14. Bp.–1985. febr. 26. Bp. Temetés, hamvasztás: 1985. ápr. 2. Bp.).

   

  [ifj.] Baló József felesége: Banga Ilona (1906. febr. 3. Hódmezővásárhely, Csongrád vm.–1998. márc. 11. Bp. Temetés: 1998. márc. 27. Farkasrét) orvos, fiziológus, biokémikus, Kossuth-díjas (1955) egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1956); Banga Sámuel (1881. ápr. 3. Hódmezővásárhely–1972. szept. 4. Hódmezővásárhely. Temetés: 1972. szept. 7. Hódmezővásárhely, Dilinka Temető) a hódmezővárhelyi Bethlen Gábor gimnázium r. tanára, az első vasdiplomás testnevelő tanár és Berényi Mária Róza (= Berényi Róza, 1883. máj. 1. Szentes, Csongrád vm.–1967. márc. 17. Bp. Temetés: 1967. márc. 23. Farkasrét) leánya.

   

  Gyermekük: Baló József Mátyás (= Baló-Banga Mátyás, 1947. febr. 28. Bp.) orvos, bőrgyógyász, allergológus, kandidátus (1982).

   

  Baló Judit férje: Mesterházy Jenő (1888. júl. 24. Nezsider, Moson vm.–1963. szept. 25. Bp. Temetés: 1963. okt. 1. Farkasrét) pedagógus, a budapesti I. kerületi állami tanítóképző intézet igazgatója; Mesterházy Gyula (1857. okt. 4. Jákfa, Vas vm.–1916. júl. 18. Kapuvár, Sopron vm. Temetés: 1916. júl. 19. Kapuvár) kékfestőáru-kereskedő és Schätzl/Schätzel Terézia (1859. Sopron) fia.

  Iskola

  A középiskola alsó négy osztályát Székelyudvarhelyen végezte (1870–1874), Kolozsvárott tanult tovább (1874–1878), az állami tanítóképző intézetben tanítói képesítést (1878), a budapesti állami polgári iskolai tanárképző intézetben (= Paedagogium) tanárképző-intézeti tanári okl. szerzett (1881), egyúttal a budapesti IV. kerület [belvárosi] kegyesrendi gimnáziumban magánúton elvégezte a középiskola felső négy osztályát (1886-ban éretts.).

   

  A budapesti tudományegyetemen magyar–francia szakos középiskolai tanári okl. (1888) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1892).

  Életút

  Alsórákoson (Nagyküküllő vm.) községi tanító (1878–1879), a budapesti kegyesrendi (piarista) gimnázium h. tanára (1881–1884), r. tanára (1884–1894); közben Svájcban, Ausztriában és Németországban (1883), majd Franciaországban, Olaszországban, ill. Párizsban járt hosszabb tanulmányúton (1887).

   

  A Paedagogium r. tanára (1894–1916); vezető tanára (1898–1901), c. igazgatója (1901–1904) és r. igazgatója is (1904–1916). –  A népiskolai nevelés és oktatás fejlesztésével foglalkozott fontos tankönyvírói tevékenysége: az egyik első iskolai lélektani tankönyv és gyermekpszichológiai tanulmány szerzője. Nevelés- és irodalomtörténeti munkássága is jelentős, irodalomtörténészként elsősorban Bajza József munkásságát kutatta, több ismeretlen levelét, egyéb kéziratát tette közzé.

  Elismertség

  A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete elnöke (1908–1916).

   

  A Felső Nép- és Polgáriiskolai Tanítók és Tanítónők Egyesülete másodtitkára (1884–1891), első titkára (1891–1895).

  Szerkesztés

  A kolozsvári Család és Iskola c. pedagógiai folyóirat rovatvezetője (1889–1892) és belmunkatársa (1892–1916).

  Főbb művei

  F. m.: önálló művei, tankönyvei és egyéb írásai: Az Osztrák–Magyar Monarchia földrajza a polgári iskolák I. osztálya számára. 16 térképpel és 15 ábrával. (Bp., Méhner, 1888)
  Mennyiségtan és természeti földrajz kapcsolatban a térképrajzolás elemeivel. A polgári fiúiskolák IV. osztálya és az elemi tanítóképzők I. és II. osztályai számára, valamint magánhasználatra. (Bp., Franklin, 1890)
  Bajza József dramaturgiai munkálkodása. Egy. doktori értek. is. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1891 és külön: Bp., 1891)
  Csillagászati és fizikai földrajz kapcsolatban a térképrajzolás elemeivel. Miklós Gergellyel. A polgári fiúiskolák IV. osztálya és az elemi tanítóképzők I. és II. osztályai számára, valamint magánhasználatra. (Bp., Franklin, 1891)
  A csillagászati és fizikai földrajz elemei. A polgári fiúiskolák IV. osztálya és az elemi tanítóképzők I. és II. osztályai számára, valamint magánhasználatra. Miklós Gergellyel. (Bp., Franklin, 1891; 2. jav. kiad. 1898; 3. jav. kiad. 1902 és utánnyomások: 1903–1913)
  Stilisztika a polgári iskolák III. és IV. osztályai és tanítóképző intézetek II. osztálya számára. (Bp., Singer, 1893)
  Lélektan, tekintettel a nevelés feladataira. A tanítóképző intézetek II. osztálya számára. (Bp., Lampel Wodianer, 1901 és utánnyomások)
  A lelki élet alaptörvényei. (Athenaeum, 1901 és külön: Bp., 1901)
  A magyar népoktatásügy szervezete a tanítóképző intézetek IV. osztálya számára. (Bp., Lampel Wodianer, 1901; 2. jav. kiad. 1906; 3. jav. kiad. 1909; 4. jav. kiad. 1912; román nyelven: Arad, 1911 és utánnyomások)
  A gyermekeknek pedagógiai célú megfigyelése. Gyermek-psychologia. (Család és Iskola, 1902 és külön: Kolozsvár, 1902)
  A testi élet ismertetése egészségtani és neveléstani vonatkozásokkal. A tanító- és tanítónőképző intézetek I. osztálya számára. (Bp., Lampel, 1902)
  Népiskolai nevelés- és oktatástan. A tanító- és tanítónőképző intézetek III. osztálya számára. (Bp., Lampel, 1905)
  A nevelés története. A tanító- és tanítónőképző intézetek IV. osztálya számára. (Bp., Lampel, 1905)
  Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítására tanítók, tanítónők, e pályán működők és e pályára készülők számára. (A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1908; 2. kiad. 1910 és utánnyomások)
  Kalauz és tanítási tervezetek a Baló József- és a Quint József-féle népiskolai természetrajzhoz. (A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1908; 2. kiad. 1910 és utánnyomások)
  Természetrajz a népiskolák V. és VI. osztályai számára. (Bp., 1908; 2. jav. kiad. 1913 és utánnyomások).

  Irodalom

  Irod.: családi források: Baló József főv. tanár jegyet váltott Demeter Irén kisasszonnyal, Demeter Károly leányával, Kolozsvártt. (Fővárosi Lapok, 1892. okt. 29.–Ország–Világ, 1892. nov. 5.)
  dr. Baló József fővárosi tanár Kolozsvártt örök hűséget esküdött Demeter Irén kisasszonynak szemeriai [!] Demeter Károly ügyvéd és neje kőszeghi és ilenczfalvi Horváth Anna leányának. (Fővárosi Lapok, 1893. márc. 30.)
  Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. (Sepsiszentgyörgy, 1901)
  Elhunyt Demeter Károly okl. ügyvéd, a Pejacsevich család erdélyi jószágigazgatója. (Magyar Polgár [Kolozsvár], 1901. okt. 8.–Pesti Hírlap, 1901. okt. 11.)
  Ifj. Banga Sámuel főgimnáziumi tornatanár f. év nov. 20-án tartja eljegyzését Berényi Rozikával. (Hódmezővásárhely [napilap], 1904. nov. 20.)
  Elhunyt Baló Gyula a kaposvári reálgimnázium ny. tanára. (Somogyi Újság, 1924. nov. 30.)
  Baló Gyula. [Nekrológ.] (Új-Somogy, 1924. nov. 30.)
  Elhunyt Banga Sámuelné Berényi Róza. (Csongrád megyei Hírlap, 1967. márc. 21.)
  Samu bácsi elment. [Nekrológ Banga Sámuel testnevelő tanárról.] – Elhunyt Banga Sámuel ny. gimnáziumi testnevelő tanár. [Halálhír.] (Csongrád megyei Hírlap, 1972. szept. 6.)
  Elhunyt Baló József Kossuth-díjas akadémikus. (Magyar Nemzet–Népszabadság–Népszava, 1979. okt. 11.)
  Eltemették Baló József Kossuth-díjas akadémikust. (Magyar Nemzet–Népszabadság–Népszava, 1979. okt. 18.)
  Lapis Károly: Baló József. (Orvosi Hetilap, 1979. 48.).


  Irod.: megemlékezések, feldolgozások: Elhunyt dr. Baló József, a tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesületének elnöke. (Az Est, 1916. nov. 29.)
  Miklós Gergely: Emlékezés dr. Baló Józsefre. (Magyar Tanítóképző, 1916. dec. 1.)
  dr. Baló József ny. tanítóképző-intézeti igazgató temetése. (Pesti Hírlap–Pesti Napló, 1916. dec. 1.)
  dr. Baló József. [Nekrológ.] (Néptanítók Lapja, 1916. dec. 7.)
  Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. (Bp., 1942)
  Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993).

   

   

  neten:

   

   

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSL-SRKJ (Mesterházy Gyula születési anyakönyve, 1857)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VJR8-Y5R (Demeter Irén születési anyakönyve, 1871)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VFL3-7R1 (Banga Sámuel születési anyakönyve, 1881)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSK-J4X7 (Mesterházy Jenő születési anyakönyve, 1888)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68V8-HGK4 (Baló József születési anyakönyve, 1895)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZDH-XVH3 (Baló Zoltán születési anyakönyve, 1899)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/376788 (Horváth József gyászjelentése, 1900)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/400193 (szemerjai Demeter Károly gyászjelentése, 1901)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-ZNZH (Banga Sámuel és Berényi Mária házassági anyakönyve, 1905)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J37-XW3Z (Banga Ilona születési anyakönyve, 1906)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZBH-S3HS (Baló Judit és Mesterházy Jenő házassági anyakönyve, 1915)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320216 (id.] Baló József gyászjelentése, 1916)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZKN-2YZM ([id.] Baló József halotti anyakönyve, 1916)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/213848 (Mesterházy Gyula halotti anyakönyve, 1916)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320228 (Baló László gyászjelentése, 1919)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:84PT-5FPZ (Baló Zoltán és Iharos Olga házassági anyakönyve, 1923)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBH-XH11 (Baló Gyula halotti anyakönyve, 1924)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320220 (Baló Józsefné Demeter Irén gyászjelentése, 1957)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7X9R-HJT2 (Baló Józsefné Demeter Irén halotti anyakönyve, 1957)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/213869 (Mesterházy Jenő gyászjelelentése, 1963)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:W4BL-4GMM (Mesterházy Jenő halotti anyakönyve, 1963)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/323367 (Banga Sámuelné Berényi Róza gyászjelentése, 1967)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320218 (Baló József gyászjelentése, 1979)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/323366 (Banga Sámuel gyászjelentése, 1972)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/213870 (Mesterházy Jenőné Baló Judit gyászjelentése, 1985)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320266 (Balóné Banga Ilona gyászjelentése, 1991)

   

   

  https://resolver.pim.hu/auth/PIM43733

  https://nntp.hu/person/person.php?personid=20309

  https://nevpont.hu/palyakep/balo-jozsef-f76a8

  http://regi-nevpont.bdnetwork.hu/view/612

  http://www.nevpont.hu/view/612

  Megjegyzések

  1. bibliográfiákban művei összekeverve Baló József (1922–) főiskolai tanár munkáival:

  Baló József: Logika a tanító- és óvónőképző intézetek számára. Főisk. jegyz. (Bp., Tankönyvkiadó, 1966; 2. kiad. 1968; 3. kiad. 1969); Logika. Tankönyv a tanárképző főiskolák részére. (Bp., Tankönyvkiadó, 1970; 2. kiad. 1971; 3. kiad. 1974; 4. átd. kiad. 1974; 5. kiad. 1979; 6. kiad. 1981 és utánnyomások: 1982–1987); Logikai munkafüzet. Segédkönyv a tanárképző főiskolák számára. (Bp., Tankönyvkiadó, 1976 és utánnyomások: 1977–1987).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2024

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (25), agrokémikus (11), állatorvos (74), állattenyésztő (17), antropológus (13), atléta (20), bakteriológus (16), bányamérnök (39), belgyógyász (84), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (41), biológus (198), bíró (17), bőrgyógyász (18), botanikus (62), ciszterci szerzetes (17), csillagász (17), diplomata (41), edző (89), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), endokrinológus (10), énekes (14), entomológus (27), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (34), erdőmérnök (48), esztéta (34), etnográfus (79), evangélikus lelkész (13), farmakológus (21), feltaláló (30), festő (124), festőművész (121), filmrendező (16), filológus (59), filozófus (79), fizikus (116), fiziológus (15), fogorvos (21), földbirtokos (12), földmérő mérnök (20), folklorista (36), forgatókönyvíró (10), fül-orr-gégész (26), gazdasági mérnök (109), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (39), genetikus (13), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (166), grafikus (73), gyermekgyógyász (38), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (43), hadtörténész (15), helytörténész (15), hematológus (10), hidrológus (13), honvéd ezredes (11), honvéd tábornok (72), honvédtiszt (25), ifjúsági író (12), immunológus (13), informatikus (12), iparművész (20), író (1007), irodalomtörténész (285), jezsuita szerzetes (11), jogász (333), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (185), kertész (34), kertészmérnök (22), klasszika-filológus (43), kohómérnök (24), költő (189), könyvtáros (72), közgazdász (190), kritikus (61), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (37), levéltáros (91), matematikus (99), mérnök (718), meteorológus (14), mezőgazda (130), mezőgazdasági mérnök (108), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (228),


  © Névpont, 2024. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu