Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Danielik János
  Danielik József
  Ertl Róbert
  Peidl Gyula
  Tüdős Klára

  Banga Ilona

  orvos, fiziológus, biokémikus

  Baló Józsefné 


  Született: 1906. február 3. Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye
  Meghalt: 1998. március 11. Budapest
  Temetés: 1998. március 27. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Régi református családból származott.

  Nagyszülei: Banga István szabómester, Kovács Lídia; Berényi Antal, Borsos Juliánna.

   

  Szülei: Banga Sámuel (1881. ápr. 3. Hódmezővásárhely–1972. szept. 4. Hódmezővásárhely. Temetés: 1972. szept. 7. Hódmezővásárhely, Dilinka Temető) a hódmezővárhelyi Bethlen Gábor gimnázium r. tanára, az első vasdiplomás testnevelő tanár és Berényi Mária Róza (= Berényi Róza, 1883. máj. 1. Szentes, Csongrád vm.–1967. márc. 17. Bp. Temetés: 1967. márc. 23. Farkasrét).

   

  Testvére: dr. Banga Béla (1907. máj. 10. Hódmezővásárhely–1991. okt. 27. Bp. Temetés: 1991. nov. 6. Farkasrét). Férje: nagybaczoni Baló József (1895. nov. 10. Bp.–1979. okt. 9. Bp. Temetés: 1979. okt. 17. Farkasrét) orvos, patológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l.: 1956; r.: 1973); [id.] Baló József (1860. máj. 1. Nagybacon, Három szék–1916. nov. 28. Bp. Temetés: 1916. nov. 29. Farkasrét) pedagógus, tanítóképző-intézeti igazgató és szemerjai Demeter Irén (1871. márc. 25. Kolozsvár–1957. ápr. 8. Bp. Temetés: 1957. ápr. 13. Farkasrét) fia.

   

  [id.] Baló József testvérei: Baló Gyula (1855. nov. 4. Nagybacon–1924. nov. 29. Kaposvár, Somogy vm. Temetés: 1924. dec. 1. Kaposvár) a kaposvári állami főgimnázium r. tanára és Baló László (1856–1919. okt. 29. Nagyvárad, Bihar vm. Temetés: 1919. okt. 31. Nagyvárad-Olaszi, Református Temető) államvasúti felügyelő Kolozsvárott, ill. Bene Gyuláné Baló Vilma és Benkő Gyuláné Baló Irén.

   

  [ifj.] Baló József testvérei: Mesterházy Jenőné Baló Judit (1894. júl. 14. Bp.–1985. febr. 26. Bp. Temetés, hamvasztás: 1985. ápr. 2. Bp.) és Baló Zoltán (1899. jan. 15. Bp.).

   

  Baló Judit férje: Mesterházy Jenő (1888. júl. 24. Nezsider, Moson vm.–1963. szept. 25. Bp. Temetés: 1963. okt. 1. Farkasrét) pedagógus, a budapesti I. kerületi állami tanítóképző intézet igazgatója; Mesterházy Gyula (1857. okt. 4. Jákfa, Vas vm.–1916. júl. 18. Kapuvár, Sopron vm. Temetés: 1916. júl. 19. Kapuvár) kékfestőáru-kereskedő és Schätzl/Schätzel Terézia (1859. Sopron) fia.

   

  Gyermeke, fia: Baló József Mátyás (= Baló-Banga Mátyás, 1947. febr. 28. Bp.) orvos, bőrgyógyász, allergológus, kandidátus (1982).

  Iskola

  A hódmezővásárhelyi református főgimnáziumban éretts. (1924), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karán bölcsészdoktori okl. szerzett (1929); közben a bécsi tudományegyetemen biológiát és kémiát tanult (1925–1927).

   

  Az enzimek kémiája tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1940. júl. 5.), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1956).

  Életút

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetem, ill. a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézetében Szent-Györgyi Albert gyakornoka, tanársegéde (1930–1946); közben Bécsben (1932), Liége-ben (1938) és Oxfordban járt hosszabb tanulmányúton (1939). A szegedi egyetem magántanára (1940. júl. 5.–1946. júl. 16.), c. ny. rk. tanára (1946. júl. 17.).

   

  A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE Biokémiai Intézete intézeti tanára (1946–1952), egy. docense és az I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet Kémiai Laboratóriumának vezetője (1952–1971), a SOTE Gerontológiai Kutatócsoportjának tud. tanácsadója (1971–1989).  Tudományos pályafutásának kezdetén Szegeden, Szent-Györgyi Albert (1893–1986) közvetlen munkatársaként részt vett és jelentős szerepet vállalt a C-vitamin kristályos előállításában (1934). A Nobel-díjas professzor kutatócsoportjának egyetlen női tagja volt, huszonöt tudományos cikket közöltek közösen. Később érdeklődése az izomműködés molekuláris alapjainak feltárása felé fordult. Első ízben sikerült reprodukálni az izom-összehúzódást a feltárt szövetből preparált fehérjékkel az élő organizmuson belül in vitro; bebizonyítva, hogy ennek lényege két alapvető fontosságú protein: az aktin és a miozin kölcsönhatása a hozzá energiát szolgáltató adenozin-trifoszfát (ATP) és bizonyos ionok jelenlétében. A felismerés kulcsmozzanata egy addig ismeretlen fehérje-összetevő, az aktin felfedezése volt. (Az aktin felfedezésében később Szent-Györgyi Albert elismerte egyetlen női tanítványa, Banga Ilona elsőségét, erről az MTA elnökét levélben is tájékoztatta!) Banga Ilona szerepe Szent-Györgyi Albert és Straub F. Brunó mellett háttérbe szorult, más problémákkal, mindenekelőtt a sejtlégzés biokémiájával foglalkozott, tisztázta a C4 dikarbonsavak katalitikus szerepét, majd viszkozitási és miozin-előállítási kísérleteket folytatott és az ún. katatorulin-effektust gyógyította B1 vitaminnal galambokon (1939–1944). Banga Ilona az első női magántanár lett a szegedi egyetemen, a város ostroma és szovjet „felszabadítása” idején

   

  Szent-Györgyi Albert távollétében – egy határozott intézkedéssel sikerült megmentenie a világhírű orvosi vegytani intézet felszerelését: az ajtóra magyarul és orosz nyelven is kiírta: mérgező vegyszerek. A szegedi egyetemi intézet kollektívájának Szent-Györgyi Albert végleges emigrációjáig (1947. szept.) tagja maradt. – Budapesten, a BOTE-n bekapcsolódott Baló Józsefnek az ateroszklerózisra vonatkozó kísérleteibe. A kérdés az volt, hogy mi okozza az elasztikus rostok elváltozásait? Feltételezésük szerint az érfalat pusztító hatás valamely, a szervezet által termelt eddig még ismeretlen „tényezővel” függ össze. Banga Ilona már 1948-ban felfedezte, hogy a hasnyálmirigy termelhet egy olyan fehérjét, amelyik specifikus proteolitikus hatású. Az enzimet elasztáznak (= pancreas elastase) nevezték el, majd Baló Józseffel közösen tisztázták szerepét az érelmeszesedésben. Visszaemlékezése szerint 1952-ben táviratot kapott, hogy kutatásait 1952-ben Kossuth-díjjal ismerik el. A díjat odaítélő bizottság úgy vélte, hogy a Kossuth-díj csak Banga Ilonának jár, hisz ő fedezte fel az új enzimet. Ő ezt igazságtalannak tartotta, jóllehet övé a felfedezés érdeme, de az egész kutatást Baló József indította el, ő csak jóval később kezdett el foglalkozni a problémával, eredményeiket viszont közösen publikálták (közös kutatásaikért végül 1955-ben mindketten Kossuth-díjat kaptak).

   

  Nemzetközileg jelentősek még a kötőszöveti fehérjék (elasztin, kollagén) és ezek módosított enzimjei szerkezetére és funkciójára vonatkozó megállapításai, végül az időskori kötőszöveti elváltozások biokémiáját vizsgálta. Szent-Györgyi Albertre vonatkozó tudománytörténeti tevékenysége is értékes. Banga Ilonát, a szegedi egyetem első női magántanárát, kandidátusi, tudománydoktori és Kossuth-díjas elismerése ellenére nem nevezték ki egyetemi tanárrá és az előterjesztések ellenére az MTA tagjává sem választották meg…

  Elismertség

  Az MTA Biokémiai Bizottsága elnöke (1968–1970). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Biokémiai Szakosztályának vezetőségi tagja (1955-től).

   

  Az International Union of Biochemistry (1955-től), a Biochemical Society (1958-tól) és a hallei Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina tagja (1962-től).

  Elismerés

  Kossuth-díj (a rugalmas rostokat emésztő új enzim, az elasztáz felfedezéséért; Baló Józseffel 1955), Hári Pál-emlékérem (1975), a Leopoldina jubileumi emlékérme (1977), Baló József-emlékérem (1983), Szent-Györgyi Albert-emlékérem (elsőként, 1987).

  Szerkesztés

  Az Excerpta Medica: Gerontology and Geriatrics (1957-től) és a Connective Tissue Research c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (1970-től).

  Főbb művei

  F. m.: önálló művei: Új tropasav-származékok. Egy. doktori értek. is. (Hódmezővásárhely, 1929)
  Myosin and Muscular Contraction. Többekkel. (Studies from the Institue of Medical Chemistry of University Szeged 1. Basel–New York–Bp., 1942)
  Az elastase jelentősége a kötőszövet kémiájának és szerkezetének tanulmányozásában. Doktori értek. (Bp., 1955)
  Structure and Function of Elastin and Collagen. Ford. Farkas Elek. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1966)
  Biochemistry of Elastin and Its Quantitative Proportion in the Vessel Wall. [Monográfia.] (Basel–New York, 1969)
  Elasztin és elasztáz az atherosclerosis-kutatásban. (Aesculap. Bp., Medicina Könyvkiadó, 1978)
  A kötőszövet korral járó változása. (Az öregedés. Biológiai elváltozások, megbetegedések és szociális problémák öregkorban. Szerk. Beregi Edit. Bp., Akadémiai Kiadó, 1984).


  F. m.: tanulmányai, visszaemlékezései: Über das Co-Ferment der Milchsäuereoxydation. Szent-Györgyi Alberttel és Vargha Lászlóval. (Hoppe–Seydler’s Zeitschrift für physiologische Chemie, 1932)
  The Large Scale Preparation of Ascorbic Acid from Hungarian Pepper. Szent-Györgyi Alberttel. (Biochemical Journal, 1934)
  Preparation and Properties of Myosin A and B. Szent-Györgyi Alberttel. (Studia Medica, 1942)
  Az adenyltrifoszfát élettani és orvosi jelentősége. (Orvosi Hetilap, 1942. 15.)
  Oxidáló enzimrendszerek meghatározása növényekben. Győrffy Barnával. (A Magyar Biológiai Kutatóintézet munkái, 1945. 1.)
  The Products of the Splitting of ATP by Myosin. Josepovits Gyulával. – Desamidation of ATP. Josepovits Gyulával. – The Enzymatic Reactions of Dinucleotide and ATP1 with Myosin. Josepovits Gyulával. (Hungarica Acta Physiologica, 1947)
  Az érfal rugalmas rostjainak pusztulása. Baló Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1948. 30.)
  A pancreaskivonatok elasticus rostoldó hatását gátló anyag a vérsavóban. Baló Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1949. 2.)
  Vergleichende Untersuchungen über die Elastolyse der Gefässband und des Lig. nuchae in histologischen Schnitten. Banga Ilonával és Schuler Dezsővel. (Acta Morphologica, 1954. 2.)
  A kollagén rostok szerkezetének vizsgálata. Baló Józseffel és Szabó Dezsővel. (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1956. 4. és külön: Bp., 1957)
  The Appearance of a Soluble Mucoprotein in Serum and Its Relations. Bretán Miklóssal és Oblatt Erzsébettel. (Acta Medica, 1957)
  Metakollagén mint „látszólagos” elasztin. Baló Józseffel és Szabó Dezsővel. (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1957. 3.)
  Szerves savak hatása a kollagén rostok duzzadására és fizikai állandóira. (MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1958. 2.)
  Tisztított elasztáz elektroforetikus tulajdonságai. Bagdy Dániellel és Horváth Magdolnával. (Kísérletes Orvostudomány, 1958)
  Az elasztolitikus enzim kémiai tulajdonsága és biológiai hatása. Bagdy Dániellel és Baló Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959. 3.)
  A bőr biokémiája és enzimatikus lebontása. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1960)
  A kollagén szubmikroszkópos szerkezetének változása kollagénmukoproteináz hatására. Többekkel. (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
  A szövetek biokémiai elváltozásai öregkorban. – Az elastase és a kollagénmukoproteinase kutatás terén elért eredmények. Baló Józseffel. (Orvosképzés, 1961)
  A mukosaccharidák biológiai jelentősége. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1962. 3-4.)
  Elasztáz és elasztáz-inhibitor meghatározása orcein-elasztin segítségével. (Kísérletes Orvostudomány, 1963)
  Application of Gel-Filtration in the Study of the Fluorescent Substances of Sclerotic Human Aortic Wall. Mayláth-Paládi Jolandával. (Acta Biochimica et Biophysica, 1966. 1.)
  Keresztkötésű aminosavak szerepe a skleroproteinek struktúrájában. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1970. 1-2.)
  Szent-Györgyi Albert tudományszeretete. (Magyar Tudomány, 1983. 9.)
  Szent-Györgyi Albert emléke. (Orvosi Hetilap, 1987. 2.).

   

  F. m.: tanulmányai az Acta Physiologicában: Change in the Elastase Content of the Human Pancreas in Relation to Arteriosclerosis. Baló Józseffel. – Contributions to the Structure of Elastin with Special Reference to the Action of Elastase. Schuler Dezsővel. (1953. 1-2.)
  Change of the Elastase Inhibitor in the Blood of Ammonium Hydroxide Treated Rabbits. László Jánossal és Schuler Dezsővel. – The Effect of Substances Influencing Oxidoreduction on the Growth of Mouse Cancer. Baló Józseffel és Reiman Pállal. (1954. 1-2.)
  Studies of the Elastolysis of Elastin and of Collagen. Baló Józseffel. (1954. 3-4.)
  Action of Purine Nucleotides on the Nucleic Acid Content of the Heart during Exercise. Többekkel. (1955. 4.)
  The Procollagen as a Component of Collagen Fibres. Baló Józseffel és Szabó Dénessel. (1956. 1-3.)
  Differences between Metacollagen and Collastromin. Baló Józseffel. (1959. 2.)
  Untersuchung der hyaluronidaseresistenten neutralen und sauren Mukoide des intervertebraten Anulus fibrosus. Horváth Magdolnával. (1960. 3.)
  Elasticity of the Vascular Wall. 1–2. Baló Józseffel. – Collagen Mucoproteinase and Other Collagenases. Baló Józseffel és Szabó Dezsővel. (1961. 1-4.)
  Difference in Mode of Action between Elastase and Elastomucoproteinase. Baló Józseffel. (1962. 4.)
  Determination of Elastase and Elastase Inhibitor by Means of Orceinelastin. (1964. 1.)
  Correlation between the Activities of Collagen Mucoproteinase and Trypsin. (1964. 2.).

  Irodalom

  Irod.: családi források: Baló József főv. tanár jegyet váltott Demeter Irén kisasszonnyal, Demeter Károly leányával, Kolozsvártt. (Fővárosi Lapok, 1892. okt. 29.–Ország–Világ, 1892. nov. 5.)
  dr. Baló József fővárosi tanár Kolozsvártt örök hűséget esküdött Demeter Irén kisasszonynak szemeriai [!] Demeter Károly ügyvéd és neje kőszeghi és ilenczfalvi Horváth Anna leányának. (Fővárosi Lapok, 1893. márc. 30.)
  Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. (Sepsiszentgyörgy, 1901)
  Elhunyt Demeter Károly okl. ügyvéd, a Pejacsevich család erdélyi jószágigazgatója. (Magyar Polgár [Kolozsvár], 1901. okt. 8.–Pesti Hírlap, 1901. okt. 11.)
  Ifj. Banga Sámuel főgimnáziumi tornatanár f. év nov. 20-án tartja eljegyzését Berényi Rozikával. (Hódmezővásárhely [napilap], 1904. nov. 20.)
  Elhunyt dr. Baló József, a tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesületének elnöke. (Az Est, 1916. nov. 29.)
  Emlékezés dr. Baló Józsefre. (Magyar Tanítóképző, 1916. dec. 1.)
  dr. Baló József ny. tanítóképző-intézeti igazgató temetése. (Pesti Hírlap–Pesti Napló, 1916. dec. 1.)
  dr. Baló József. [Nekrológ.] (Néptanítók Lapja, 1916. dec. 7.)
  Elhunyt Baló Gyula a kaposvári reálgimnázium ny. tanára. (Somogyi Újság, 1924. nov. 30.)
  Baló Gyula. [Nekrológ.] (Új-Somogy, 1924. nov. 30.)
  Banga Bélát, Banga Sámuel gimnáziumi testnevelő tanár fiát pénteken avatták fel Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen a jogi tudományok doktorává. (Vásárhelyi Újság, 1930. jún. 29.)
  Elhunyt Banga Sámuelné Berényi Róza. (Csongrád megyei Hírlap, 1967. márc. 21.)
  Samu bácsi elment. [Nekrológ Banga Sámuel testnevelő tanárról.] – Elhunyt Banga Sámuel ny. gimnáziumi testnevelő tanár. [Halálhír.] (Csongrád megyei Hírlap, 1972. szept. 6.)
  Elhunyt Baló József Kossuth-díjas akadémikus. (Magyar Nemzet–Népszabadság–Népszava, 1979. okt. 11.)
  Eltemették Baló József Kossuth-díjas akadémikust. (Magyar Nemzet–Népszabadság–Népszava, 1979. okt. 18.)
  Lapis Károly: Megemlékezés Baló Józsefről. (MTA Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1979–1980)
  Lapis Károly: Baló József. (Magyar Tudomány, 1980. 2.).

   

  Irod.: egyéb források, megemlékezések: Banga Ilonát, Banga Sámuel gimnáziumi tanár leányát szombaton avatták a Ferencz József Tudományegyetemen a vegyészi tudományok doktorává. (Vásárhelyi Újság, 1929. okt. 8.)
  Banga Ilona dr. vegyészt eljegyezte Karl Simon dr. építészmérnök, Bécs. (Vásárhelyi Újság, 1932. dec. 28.)
  Banga Ilona magántanári kinevezése. (Budapesti Közlöny, 1940. júl. 5.)
  Csányi Piroska: Szent-Györgyi Albert intézete működik. Beszélgetés dr. Banga Ilonával Szent-Györgyiről és utolsó nagy felfedezéséről. (Délmagyarország, 1944. dec. 17.)
  Az 1955. évi Kossuth-díjasok. [Baló József és Baló Józsefné Banga Ilona.] (Szabad Nép–Magyar Nemzet, 1955. márc. 16.)
  „Easlatase” – az érfalak elixírje. A Kossuth-díjas Baló-házaspár felfedezése. (Magyar Nemzet, 1955. ápr. 27.)
  K. Gy.: Akik az emberi élet meghosszabbításáért dolgoznak. [A Kossuth-díjas Baló József–Banga Ilona házaspárról.] (Népszava, 1955. márc. 17.)
  Banga Ilona: Egy hosszú pálya emlékei. (Biokémia, 1986)
  Szabó Dezső: Megemlékezés Banga Ilonáról. (Orvosegyetem, 1998)
  Guba Ferenc: Megkésett megemlékezés Balóné Banga Ilonáról. (Orvosi Hetilap, 2000. 40.)
  Újszászi Ilona: Miért nem lett második szegedi Nobel-díj? Banga Ilona és az izomműködés titka. (Délmagyarország, 2008. okt. 2.).


  Irod.: feldolgozások, lexikonok: Prominent Hungarians Home and Abroad. (München, 1966; 2. kiad. 1973)
  Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Fonó Györgyné és Kis Tamás. (Bp., 1969; 2. átd. kiad. 1972; 3. átd. kiad. 1975; 4. átd. kiad. Bp., 1981)
  Moss, Ralph W.: Free Radical. Albert Szent-Györgyi and the Battle over Vitamine C. [Monográfia.] (New York, Paragon House, 1988)
  Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
  Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
  Szegedi egyetemi almanach. II. 1921–1996. (Szeged, 1997)
  Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit és Palasik Mária. (Bp., 2010).

   

   

  neten:

   

   

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSL-SRKJ (Mesterházy Gyula születési anyakönyve, 1857)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VJR8-Y5R (Demeter Irén születési anyakönyve, 1871)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VFL3-7R1 (Banga Sámuel születési anyakönyve, 1881)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSK-J4X7 (Mesterházy Jenő születési anyakönyve, 1888)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68V8-HGK4 (Baló József születési anyakönyve, 1895)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZDH-XVH3 (Baló Zoltán születési anyakönyve, 1899)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/376788 (Horváth József gyászjelentése, 1900)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/400193 (szemerjai Demeter Károly gyászjelentése, 1901)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-ZNZH (Banga Sámuel és Berényi Mária házassági anyakönyve, 1905)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J37-XW3Z (Banga Ilona születési anyakönyve, 1906)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZBH-S3HS (Baló Judit és Mesterházy Jenő házassági anyakönyve, 1915)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320216 (id.] Baló József gyászjelentése, 1916)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZKN-2YZM ([id.] Baló József halotti anyakönyve, 1916)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/213848 (Mesterházy Gyula halotti anyakönyve, 1916)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320228 (Baló László gyászjelentése, 1919)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:84PT-5FPZ (Baló Zoltán és Iharos Olga házassági anyakönyve, 1923)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBH-XH11 (Baló Gyula halotti anyakönyve, 1924)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320220 (Baló Józsefné Demeter Irén gyászjelentése, 1957)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7X9R-HJT2 (Baló Józsefné Demeter Irén halotti anyakönyve, 1957)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/213869 (Mesterházy Jenő gyászjelelentése, 1963)

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:W4BL-4GMM (Mesterházy Jenő halotti anyakönyve, 1963)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/323367 (Banga Sámuelné Berényi Róza gyászjelentése, 1967)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320218 (Baló József gyászjelentése, 1979)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/323366 (Banga Sámuel gyászjelentése, 1972)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/213870 (Mesterházy Jenőné Baló Judit gyászjelentése, 1985)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/323357 (dr. Banga Béla gyászjelentése, 1991)

  https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/320266 (Balóné Banga Ilona gyászjelentése, 1998)

   

   

  https://resolver.pim.hu/auth/PIM43790

  https://nntp.hu/person/person.php?personid=42944

  https://nevpont.hu/palyakep/banga-ilona-f29c2

  http://www.nevpont.hu/view/613

  http://regi-nevpont.bdnetwork.hu/view/613

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2024

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (25), agrokémikus (11), állatorvos (74), állattenyésztő (17), antropológus (13), atléta (20), bakteriológus (16), bányamérnök (39), belgyógyász (84), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (41), biológus (198), bíró (17), bőrgyógyász (18), botanikus (62), ciszterci szerzetes (17), csillagász (17), diplomata (41), edző (89), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), endokrinológus (10), énekes (14), entomológus (27), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (34), erdőmérnök (48), esztéta (34), etnográfus (79), evangélikus lelkész (13), farmakológus (21), feltaláló (30), festő (124), festőművész (121), filmrendező (16), filológus (59), filozófus (79), fizikus (116), fiziológus (15), fogorvos (21), földbirtokos (12), földmérő mérnök (20), folklorista (36), forgatókönyvíró (10), fül-orr-gégész (26), gazdasági mérnök (109), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (39), genetikus (13), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (166), grafikus (73), gyermekgyógyász (38), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (43), hadtörténész (15), helytörténész (15), hematológus (10), hidrológus (13), honvéd ezredes (11), honvéd tábornok (72), honvédtiszt (25), ifjúsági író (12), immunológus (13), informatikus (12), iparművész (20), író (1007), irodalomtörténész (285), jezsuita szerzetes (11), jogász (333), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (185), kertész (34), kertészmérnök (22), klasszika-filológus (43), kohómérnök (24), költő (189), könyvtáros (72), közgazdász (190), kritikus (61), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (37), levéltáros (91), matematikus (99), mérnök (718), meteorológus (14), mezőgazda (130), mezőgazdasági mérnök (108), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (228),


  © Névpont, 2024. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu